"Audyt i Zarządzanie" Magazyny IIA Polska

IIA
4 (18)2017 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Słowo wstępne

Przedstawiamy kolejny numer magazynu IIA Polska „Audyt i Zarządzanie” o numerze ISSN 2450–9582. Znajdziecie w nim Państwo niezwykle ciekawe i inspirujące artykuły oraz informacje, które mamy nadzieję, będą dla Państwa przyczynkiem do dyskusji, refleksji, działania, sięgania po prezentowane rozwiązania, doświadczenia, jak również polecane przez Redakcję publikacje z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, ryzyka zarządzania itp. W imieniu swoim i Kolegium serdecznie zapraszam do wymiany doświadczeń i współpracy poprzez tworzenie artykułów, felietonów, recenzji książek godnych polecenia, sprawozdań z konferencji. Redakcja Magazynu czeka na artykuły, które będą źródłem ciekawych informacji, refleksji, tematem do dyskusji, a przede wszystkim inspirującą lekturą dla każdego naszego czytelnika. Więcej informacji znajduje się na stronie Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Pobierz aktualny numer

Informacje dodatkowe

Wykaz członków
rady naukowej

 • prof. dr hab. Agnieszka Bitkowska
 • prof. dr hab. Grzegorz Gołębiowski
 • prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
 • prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc
 • prof. dr hab. Bartłomiej Nita
 • prof. dr hab. Elżbieta Weiss
 • dr Agnieszka Boboli
 • dr Wiesław Karliński
 • dr Krzysztof Pakoński

Informacje
dla autorów

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do współtworzenia naszego pisma. Mile widziane jest nadsyłanie publikacji oraz wydrukowanego i podpisanego oświadczenia (link), która, poddana recenzji, zostanie we wspólnie uzgodniony sposób opublikowana na łamach magazynu „Audyt i Zarządzanie”. Publikacje przed udostępnieniem w ramach numeru kwartalnika poddawane są gruntownej recenzji, dokonywanej według zasad określonych w formularzu wzorcowym (link).

Procedury obowiązujące
w czasopiśmie

Procedury obowiązujące w czasopiśmie określone są regulaminie (link). Nasze procedury opracowane są pod kątem zachowania najwyższych standardów zarządzania informacją oraz procesem wydawniczym.

Redakcja
czasopisma

Spis treści

Spis treści:

 • 4. SŁOWO WSTĘPNE

ARTYKUŁY

 • 5. Kwestia zaufania
 • 10. Przez lata z analizą danych

RELACJE

 • 15. Relacja z konferencji „Samorządowe Forum Kapitału i Finansów”
 • 20. Relacja z konferencji z okazji 15-lecia funkcjonowania audytu wewnętrznego w dziale administracji rządowej – sprawiedliwość.
 • 22. Relacja z ogólnopolskiego spotkania szkoleniowego IIA Polska i Urzędu Miasta Lublin „Audyt wewnętrzny w praktyce”
 • 34. Relacja z Konferencji Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego
 • 38. O konferencji

RECENZJE

 • 41. Recenzja książki Elżbiety Izabeli Szczepankiewicz „Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym”
 • 45. Recenzja książki Tomasza Bolka i Marcina Dobruka.: „Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów”
 • 47. NADCHODZĄCE WYDARZENIA
 • 48. INFORMACJE DLA AUDYTORÓW

Numery archiwalne

IIA 4 (18)2017 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 3 (17)2017 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 2 (17)2017 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 1 (16)2017 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 4(15)2016 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 3(14)2016 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 2(13)/2016 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA Nr 1(12)/2016 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA Nr 4(11)/2015 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 3(10)/2015 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer